Sgiliau a Hyfforddiant

Darparwn amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi a gweithdai i wella’ch sgiliau mewn cyfrifiadura perfformiad uchel (HPC). Gellir llunio’n holl gyrsiau yn neilltuol i ddiwallu’ch anghenion penodol chi.

Cynigiwn ystod o gyrsiau rhagarweiniol, canolraddol ac uwch ar gyfer gweithwyr proffesiynol, academyddion, myfyrwyr a grwpiau busnes, ac mae rhai ohonynt ar gael trwy’n System Dysgu Ar-lein. Os oes gennych ofynion hyfforddi penodol, cysylltwch â ni , os gwelwch yn dda, i weld sut y gallwn helpu.

I wneud cais am gyfrif ac i gofrestru ar gyfer cwrs, ewch i’n tudalen Mynediad i Ddefnyddwyr , os gwelwch yn dda.

Yn nodweddiadol, caiff ein cyrsiau’u cyflenwi’n bersonol, fel cyrsiau hanner diwrnod, diwrnod llawn neu dros ddeuddydd. Y prisiau y person y dydd yw: £495+TAW - Safonol £180+TAW – Athrawon ac Academyddion £150+TAW – Myfyrwyr

Benefits

  • Magwch fwy o ddealltwriaeth o Gyfrifiadura Perfformiad Uchel a’i fuddion ar gyfer ymchwil a busnes drwy gymwysiadau bywyd go iawn
  • Dysgwch sut i gyrchu a manteisio hyd yr eithaf ar systemau Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Cymru
  • Datblygwch sgiliau a gwybodaeth arbenigol mewn Cyfrifiadura Perfformiad Uchel
  • Cynyddwch elw ac arloesedd eich busnes a chyflymwch eich ymchwil
  • Dysgwch strategaethau ac offer i’ch helpu i fanteisio ar Gyfrifiadura Perfformiad Uchel er y budd mwyaf
Documents: 
Thumbnail: