Mae HPC Cymru yn cynnig rhwydwaith gwasgaredig o glystyrau cyfrifiaduron ar draws Cymru gyfan.Mae ei fodel prif gorff ac is-sefydliadau neu fodel ‘hub and spoke’ fel y’i gelwir, yn darparu cadernid, storfa a rennir, ynghyd â defnydd ehangach o raglenni posibl.

Y ni yw darparwr uwchgyfrifiadura cenedlaethol HPC Cymru.  Mae ein rhwydwaith gwasgaredig o systemau a chlystyrau cyfrifiadurol yn darparu cadernid, diogelwch ac adnodd diguro graddadwy, hawdd ei gyrchu ar gyfer busnesau ac ymchwilwyr.

Mae gennym ddwy ganolfan gyfrifiaduron fawr yn Ne Cymru a nifer o safleoedd Haen 1 a Haen 2 mewn prifysgolion a chanolfannau busnes ledled Cymru.  Gwasanaethir yr holl systemau gan rwydwaith penodedig a gyflenwir dros Gydgasglu Band Eang y Sector Cyhoeddus (PSBA), sy’n cynnwys dolen 10 GBit/eiliad rhwng y ddwy Ganolfan ac 1 GBit/eiliad & dolenni 100MBit/eiliad yn cysylltu’r holl safleoedd eraill. 

Ewch am rith-daith o’n technoleg â’n map o system ryngweithiol

Canolfan Caerdydd

Canolfan Caerdydd yw un o’r ddwy ganolfan sylfaenol gan HPC Cymru, ac fe’i lleolir yng Nghyfrifiadura Ymchwil Uwch yng Nghanolfan Ddata Caerdydd ym Mhrifysgol Caerdydd. 

 • Clwstwr Trwygyrch Uchel Modd Cymysg ( ~ 2000 Creiddiau Westmere)
 • System Gapasiti ( ~ 6000 Creiddiau Sandy Bridge)
 • Nodau ‘Tew’ Penodedig / Systemau Cof Mawr
 • System Uned Prosesu Graffeg
 • System Ffeiliau gyfochrog yn seiliedig ar Lustre a Storio NFS Hirdymor
 • Systemau Profi a Datblygu

High Throughput System (HTC)

Best suited to: workloads that require a high amount of memory per processor core, but with a corresponding lower processor core requirement.

162 Nodes (BX922 dual-processor nodes)

 • Windows & Linux Operating Systems
 • 12 cores & 36GB memory per node
 • Intel Xeon Westmere X5650
  • 6-core, 2.67 GHz, 3GB/core

Cardiff Capacity System

Best suited to: workloads requiring high parallel scalability and performance (large number of processors / memory / storage / very high speed network) with extended run times.

384 Nodes (CX250S1 dual-processor nodes)

 • 16 cores & 64GB memory per node
 • Intel Xeon Sandy Bridge E5-2670
  • 8 Core, 2.6 GHz, 4GB/core

Large memory systems

 

1 Node (RX900 X7550 node)

 • 64 cores and 512GB memory per node
 • Intel Xeon Nehalem X7550
  • 8-core, 2.00GHz, 8GB/core

4 Nodes (RX600 dual-processor nodes)

 • 16 cores and 128GB memory per node
 • Intel Xeon Nehalem X7550
  • 8-core, 2.00 GHz, 8GB/core

GPU Systems

Best suited to: workloads that would benefit from increased numbers of processors / cores but with reduced need for parallel communication (very large number of cores available on General Purpose-Graphic Processing Units [GPU] cards).

16 Nodes (CX270’s dual-processor nodes)

 • 16 cores & 64GB memory per node
 • Intel Xeon Sandy Bridge E5-2670
  • 8 Core, 2.6 GHz, 4GB/core
 • Tesla M2090 GPU
  • 1 Fermi GPU (512 CUDA Cores)
  • Memory Size 6Gb (177GB/Sec)

Storage

 • NFS - Long Term Storage
  • 75TB Permanent Storage
  • 90TB Archive Storage
 • Lustre - Parallel File System
  • 200TB storage
  • Data throughput of 3.5GB/sec

Network

 • Infiniband non-blocking QDR network
  • 1.2 usec latency
  • 40Gbps bandwidth
  • Compute interconnect (MPI Passing) & fast storage access
 • Ten Gigabit Ethernet
  • Permanent storage access

Canolfan Abertawe

Lleolir Canolfan Abertawe yng Nghanolfan Dylan Thomas yn Abertawe ac mae’n darparu’r canlynol i ddefnyddwyr HPC Cymru:

 • Clwstwr gallu mawr ( ~ 4000 Creiddiau Sandy Bridge)
 • Clwstwr capasiti Sandy Bridge canolig ei faint ( ~ 2000 Creiddiau Sandy Bridge)
 • System Uned Prosesu Graffeg a Systemau Nod Tew
 • System Ffeiliau gyfochrog yn seiliedig ar Lustre a Storio NFS Hirdymor

Swansea Capacity System

Best suited to: workloads requiring high parallel scalability and performance (large number of processors / memory / storage / very high speed network required) with standard run times.

128 Nodes (CX250S1 dual-processor nodes)

 • 16 cores and 64GB memory per node
 • Intel Xeon Sandy Bridge E5-2670
  • 8 Core, 2.6 GHz, 4GB/core

Swansea Capability System

Best suited to: mixed sized workloads (large / small processor, large / small memory, storage / very high speed network) with shorter run times.

240 Nodes (CX250S1 dual-processor nodes)

 • 16 cores and 64GB memory per node
 • Intel Xeon Sandy Bridge E5-2690
  • 8 Core, 2.9 GHz, 4GB/core

Swansea Fat Node Systems

Best suited to:workloads that require a high amount of memory per processor core, but with a corresponding low processor core requirement.

16 Nodes (CX250S1 dual-processor nodes)

 • 16 cores and 128GB memory per node
 • Intel Xeon Sandy Bridge E5-2670
  • 8 Core, 2.6 GHz, 4GB/core

GPU Systems

Best suited to: workloads that would benefit from increased numbers of processors / cores but with reduced need for parallel communication (very large number of cores available on General Purpose-Graphics Processing Units [GPU] cards).

16 Nodes (CX270’s dual-processor nodes)

 • 16 cores and 64GB memory per node
 • Intel Xeon Sandy Bridge E5-2670
  • 8 Core, 2.6 GHz, 4GB/core
 • Tesla M2090 GPU
  • 1 Fermi GPU (512 CUDA Cores)
  • Memory Size 6Gb (177GB/Sec)

Storage

 • NFS - Long Term Storage
  • 100TB Permanent Storage
 • Lustre - Parallel File System
  • 400TB storage
  • Minimum data throughput of 3.5GB/sec

Network

 • Infiniband non-blocking QDR network
  • 1.2 usec latency
  • 40Gbps bandwidth
  • Compute interconnect (MPI Passing) & fast storage access
 • Ten Gigabit Ethernet
  • Permanent storage access

Safleoedd Haen 1

Mae gan HPC Cymru dri safle Haen 1.  Mae Safleoedd Haen 1 wedi’u cynllunio ar gyfer gwaith bychan i ganolig ei faint, yn ogystal â gwaith cychwynnol ar ddatblygu a phrofi cod cymhleth, graddfa fawr â’r nod o symud i un o’r canolfannau mwy ar ôl gweithredu’n llwyddiannus er dibenion cynhyrchu.  Lleolir y tri chyfleuster Haen 1 ym Mangor, Aberystwyth a Morgannwg.  Mae’r cyfleusterau hyn yn darparu’r canlynol i ddefnyddwyr HPC Cymru:

 • Clwster canolig ei faint ( ~ 650 Creiddiau Westmere)
 • Storio NFS Byrdymor

Medium Cluster System

54 Nodes (BX922 dual-processor nodes)

 • 12 cores and 36GB memory per node
 • Intel Xeon Westmere X5650
  • 6-core, 2.67 GHz, 3GB/core          

Storage

 • NFS - Short Term Storage
  • 8TB Short Term Storage

Network

 • Infiniband non-blocking QDR network
  • 1.2 usec latency
  • 40Gbps bandwidth
  • Compute interconnect (MPI Passing) and fast storage access
 • Ten Gigabit Ethernet
  • Permanent storage access  

Safleoedd Haen 2A

Mae gan HPC Cymru ddau safle Haen 2A. Mae lleoliadau Haen 2A wedi’u cynllunio ar gyfer gweithiau bychain eu maint, a ddefnyddir yn ddelfrydol fel prawf o lwyfannau cysyniadau.  Mae’r cyfleusterau hyn yn glystyrau bychain a chanddynt bersonoliaeth ddeuol (Windows/Linux) sy’n caniatáu i ddefnyddwyr  HPC Cymru brofi’u cod a mesur, p’un ai yw’u cod yn addas ar gyfer Cyfrifiadura Perfformiad Uchel wrth weithio ag arbenigwyr ymroddedig HPC Cymru.

Mae’r systemau hyn hefyd yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau nad ydynt yn dibynnu’n helaeth ar ryng-gysylltiu (rhwydweithio) neu ofyniad I/O uchel.  Lleolir y cyfleusterau Haen 2A ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Glyndŵr.  

Small Cluster System

13 Nodes (BX922 dual-processor nodes)

 • 12 cores and 36GB memory per node
 • Intel Xeon Westmere X5650
  • 6-core, 2.67 GHz, 3GB/core            

Storage

 • NFS - Short Term Storage
  • 8TB Short Term Storage

Network

 • Ten Gigabit Ethernet
  • Permanent storage access
  • Compute interconnect
  •  

Diddordeb?

Os hoffech ragor o wybodaeth neu drafod syniad am brosiect, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni